#help! mijn kind en social media

zondag 8 maart 2015 | aanvang 20:00 uur | toegang gratis

Opvoeding en social media; wat zijn de kansen en uitdagingen voor ouders met kinderen die opgroeien in een wereld van social media?

Wat betekenen internet en sociale media voor een opgroeiende generatie? In deze lezing leren we generatie Z en hun belevingswereld beter kennen en denken we samen na over de kansen en uitdagingen voor u als ouders van deze generatie.

nieuwadam

Spreekster:
Nelleke Matsinger is 32 jaar oud en woont in Amersfoort. Ze werkt als jeugdwerkadviseur en trainer in het jeugdwerk en is o.a. gespecialiseerd in het thema jeugdcultuur en sociale media.