Albert Schweitzer: Genie der Menschlichkeit

zondag 21 juni 2015 | aanvang 20:00 uur | toegang gratis
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Albert Schweitzer overleed. Wij kennen hem vooral als de tropenarts. Tot zijn dood op 4 september 1965, op 90-jarige leeftijd,
leidde hij het hospitaal dat hij in 1913 startte in Gabon in Centraal-Afrika.
Maar hij was zoveel meer. Albert Schweitzer had een doctoraat in de filosofie, in de theologie en in de medicijnen.
Hij was hoogleraar, predikant, organist, arts en chirurg. Hij was een groot kenner van de werken van Bach en Goethe.

Genie der Menschlichkeit wordt hij genoemd.
Zijn ethisch principe: Eerbied voor het leven.

Spreker: Aad van der Hoeven
Aad van der Hoeven was gedurende 10 jaar lid van het hoofdbestuur van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds. Wellicht kent u hem nog van zijn boeiende lezing over Bach’s Mattheüs Passion, rond Pasen vorig jaar. Wij zijn blij dat hij deze 12e Leeuwendaallezing wil verzorgen en nodigen u hiervoor van harte uit.