Christelijk geloof en evolutie

zondag 26 maart 2017 | aanvang 20:00 uur | toegang gratis | terugluisteren

Volgens sommigen valt het hele christelijk geloof om wanneer de evolutietheorie waar zou blijken te zijn. Volgens anderen maakt de evolutietheorie juist geen enkel verschil voor het geloof, omdat geloof en wetenschap nu eenmaal verschillende zaken zijn. Wie heeft hier gelijk?

darwin

In deze lezing stelt spreker Gijsbert van den Brink de ‘what if?’ vraag: wat als, zoals veruit de meeste natuurwetenschappers menen, de evolutietheorie in enigerlei vorm correct is? Wat betekent dat voor het lezen van de Bijbel?

En hoe moeten de vele eeuwen van evolutionair lijden (ook al voorafgaand aan de komst van de mens) worden verbonden met het plan van God zoals dat door christenen wordt gezien? Hoe zit het met Adam en Eva, en met de zondeval? Kan evolutie wel samengaan met Gods leiding en voorzienigheid, of betekent evolutie dat het toeval regeert? Betekent evolutie niet dat het recht van de sterkste regeert, wat op gespannen voet staat met het evangelie van Jezus Christus?

Spreker:
prof. Gijsbert van den Brink

Hoogleraar Theologie & Wetenschap aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit (Amsterdam). Onder de titel En de aarde bracht voort… bereidt hij een publicatie voor over christelijk geloof en evolutie.

Wilt u deze lezing (nogmaals) beluisteren?


Er zijn opnames beschikbaar van deze lezing:

Lezing:

Discussie:

Daarnaast is deze lezing is terug te luisteren via de website van kerkdienstgemist.nl.