500 jaar Reformatie in Den Haag en omgeving

Toen Luther 500 jaar geleden zijn kritieken openbaar maakte, zorgde hij voor hevige beroering in de samenleving. Wat hij in 1517 nog niet kon voorzien, ontwikkelde zich
gedurende de decennia daarna: er ontstond een blijvende scheuring in kerkelijk Europa.

De drukpers zorgde voor een snelle verspreiding van Luthers denkbeelden. Al in 1519 schreef een bezoeker aan Den Haag dat ambtenaren van het Hof van Holland Luther ‘…in hoge achting hielden.’ Het Hof van Holland vormde na 1521 het zenuwcentrum van waaruit werd opgetreden tegen ‘Lutherye’. Dit werd urgenter met het ten tonele verschijnen van de eerste generatie wederdopers in de regio. Zij keerden zich af van de gevestigde orde en luisterden alleen naar hun ‘profeten’ die spraken over de komst van het einde der tijden.

In maart 1536 verscheen zo’n ‘man Gods’ in het dorp Poeldijk. Wie was deze man en hoe zag hij de komst van het einde der tijden voor zich? Wat ondernam het Hof van Holland tegen ketters? Hoe ontwikkelde de reformatie zich in Den Haag en omgeving? Deze vragen worden tijdens de lezing aan de orde gesteld.

Spreker:
Sander Wassing

Als freelance historicus is Sander Wassing een veelgevraagd spreker. In zijn lezingen zoekt hij vaak het verband op met de lokale geschiedenis.

Aanvang: 20:00 u
Locatie: Leeuwendaalkerk, Oranjelaan 62, Rijswijk.

Deze lezing terugluisteren: