Het getal van de schepping

Het heelal is geen chaos, maar een ordelijk systeem. Hetzelfde geldt voor de aarde en het leven daarop. Het is zelfs zo dat in de schepping een aantal getallen telkens lijken terug te komen. En er is één getal dat het meest opvalt en dat is het getal van de schepping.

In de Bijbel lezen we dat God een ontwerper is, een architect en dat Hij het heelal en de aarde heeft ontworpen als een ordelijk geheel. Hij heeft gemeten en berekeningen gemaakt. Als we oog hebben voor de getallen van de schepping en dan met name het scheppingsgetal, dan ontdekken we hoe knap alles is ontworpen en vormgegeven en dat er geen sprake kan zijn van toeval. Er is iemand geweest die alles heeft uitgedacht en tot stand heeft gebracht. Tijdens deze lezing gaan we dit ontdekken en het avontuur beleven van de wonderlijke orde in alles uitgedrukt in het scheppingsgetal. Komt allen en laat u verwonderen!

Spreker:
ds. Hans van Winkelhoff