Geologie en Bijbel: is er een conflict?

De gedachte van de zondvloed als een wereldwijde ramp, zoals deze wordt beschreven in Genesis 6-9, wordt door de meeste wetenschappers ontkend. Toch zijn er regelmatig wetenschappers die deze catastrofale gebeurtenis met nieuwe ontdekkingen nieuw leven inblazen.
Is de vloed belangrijk dan? Petrus koppelt het verlossingswerk van Christus aan de vloed (1 Petrus 3:20). Ook kondigde hij in zijn brieven al aan dat er een tijd zou komen dat wetenschappers de vloed zouden ontkennen (2 Petrus 3:5).
Tijdens de Leeuwendaallezing van 17 april gaan we met geologisch onderzoeker Stef Heerema in discussie over zijn onderzoek naar zoutformaties en ijstijd waarmee hij de zondvloed weer op de kaart heeft gezet.

Spreker: Stef Heerema doet sinds 2006 onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Zijn geologische werk is gepubliceerd in Nederlands-, Duits- en Engelstalige vakbladen.