Overlijden Rob Huijbrecht

robOp 30 augustus bereikte ons het droevige bericht dat ons vaste ‘directielid’ Rob Huijbrecht is overleden. Bij de Leeuwendaallezingen zal Rob worden gemist om zijn enthousiasme en zijn onuitputtelijke kennis, die hij met smakelijke verhalen kon delen, maar niet minder om zijn humor en vriendelijke persoonlijkheid. De interessante lezingen die Rob nog voor ons in petto had zullen we nu helaas niet meer horen.

Op de rouwkaart stond de volgende tekst:

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven,
engelen noch machten noch krachten,
heden noch toekomst, hoogte noch diepte,
of wat er ook maar in de schepping is,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
Romeinen 8:38-39 | NBV