Lezing Sander Wassing in Voorburg

We mogen terugkijken op een erg interessante lezing over de geschiedenis van de Reformatie in onze regio van spreker Sander Wassing. Wie deze lezing heeft gemist, heeft binnenkort de kans om alsnog naar een lezing van Sander Wassing te luisteren. Op donderdagavond 30 november spreekt hij in Voorburg over de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten.

Zaal De Voorhof, aan de Herenstraat 77 (naast de Oude Kerk).
Donderdag 30 november, aanvang 20.00 uur.

Voorburg, de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten

Voor de inwoners van Voorburg waren het spannende tijden gedurende de zomer en herfst van 1566. Religieuze, sociale en economische spanningen vormden overal in het land een explosieve mix. Vanaf augustus 1566 vonden er hagenpreken plaats ter hoogte van de huidige Hoornbrug te Rijswijk. Inwoners van Voorburg herinnerden zich jaren later nog dat edelman Ghilein Zegers van Wassenhoven het centrale gezag tot het uiterste had getart: hij was gewapend aanwezig bij verschillende hagenpreken en gebruikte de maaltijd met de predikanten.

 

De autoriteiten stonden machteloos tegenover de gebeurtenissen die zich vanaf augustus 1566 overal in de Nederlanden voltrokken. De Beeldenstorm verspreidde zich na 10 augustus razendsnel door het land. In Den Haag sloegen beeldenstormers toe op 25 augustus. Terwijl de stadsschutters buiten de wacht hielden, sloeg men in de Grote Kerk de hand aan de beelden en altaren. Vervolgens gingen de beeldenbrekers naar het klooster van de Dominicanen (de huidige Kloosterkerk). Uit de tenlastelegging van de Haagse beeldenstormers vangen we een glimp op van wat er daar gebeurde. Zo lezen we over Adriaen Lievensz: ‘…weesende in den voorschreven Predicaeren Clooster omtrent die Capelle van Wassenaer, ende aldaer bevonden hebbende zekere Beelden op een bort geschildert [die hij met] zynen voeten ende handen aenstucken geslaegen [heeft].’ In Voorburg deden de broers Ghilein Zegers en Jan van Wassenhoven van zich spreken. Zij bedreigden de pastoor, eisten de sleutels van de kerk op en vernielden het beeld van Sint Joris.

Een reactie van koning Filips II bleef natuurlijk niet uit: hij stuurde de hertog van Alva met een troepenmacht om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten. Alva’s ijzeren vuist werd gevoeld in de omgeving: tientallen inwoners van Den Haag, Delft en Leiden werden door de ‘Bloedraad’ veroordeeld. Ook de gebroeders Van Wassenhoven kregen een banvonnis over zich uitgesproken. Hoe liep het met de broers af? Wat gebeurde er tijdens de hagenpreken in de omgeving? Hoe ging de Raad van Beroerten te werk? Tijdens de lezing wordt uitgebreid stilgestaan bij deze en andere vragen.