De terreur van Maarten van Rossum

zondag 8 januari 2023 | aanvang 20:00 uur | Spreker: Sander Wassing
Locatie: Leeuwendaalkerk | toegang gratis

Gelderse krijgsbenden plunderen Den Haag (1528)

De notabelen van Den Haag maakten in 1529 plannen voor een stadsmuur. Het is er nooit van gekomen maar het illustreert dit: de schrik zat er bij de welgestelde Hagenaars goed in.

Een jaar eerder, in maart 1528, werd men geconfronteerd met de beruchtste veldheer van de zestiende-eeuwse Nederlanden: Maarten van Rossum (ca. 1497-1555). Van hem is de lijfspreuk “Blaken en branden is het sieraad van de oorlog”. Kerkklokken, zendboden en rookkolommen aan de horizon waarschuwden mensen dat de ‘gelderaers’ in aantocht waren. Eenmaal doorgedrongen tot Den Haag gingen de duizenden krijgsknechten van Van Rossum doelgericht te werk met het plunderen van de huizen van hoge ambtenaren. Totale verwoesting werd afgekocht voor een enorme som gelds. Ook in Rijswijk kon men de verwoesting van de kerk afkopen. Hoe kon het zover komen?

Landsheer Karel V (1500-1558) koesterde de ambitie om alle Nederlandse gewesten te veroveren. Dat betekende dat hij ook het hertogdom Gelre bij zijn gebieden wilde voegen; een ambitie waar de Gelderse hertogen zich uiteraard fel tegen verzetten. De gewone man kreeg de rekening gepresenteerd van het conflict dat tot 1543 steeds hoger opliep. Decennialang hield Maarten van Rossum in dienst van de Gelderse hertogen door terreur en guerrillaoorlogvoering de Nederlanden in zijn greep.   

Wie was Maarten van Rossum en wat dreef hem? Waarom vielen de Geldersen juist in 1528 Den Haag aan? Hoe kon Van Rossum doen wat hij deed en zich tegelijk een vroom mens noemen? Deze en andere vragen worden tijdens de lezing aan de orde gesteld.  

Spreker: Sander Wassing

Spreker: Sander Wassing

Sander rondde in augustus 2013 zijn studie geschiedenis af (Universiteit Leiden) en is sindsdien vooral werkzaam geweest als freelance historicus. Dat betekende concreet het organiseren van lezingen, schrijven van artikelen, gastlessen verzorgen op scholen, gidsen van historische wandelingen in Leiden en archiefonderzoek verrichten.

Sinds juni 2018 is Sander naast zijn freelance werkzaamheden ook actief als informatiespecialist bij DOCFactory Rijswijk.