Het Oranjehotel in Scheveningen

zondag 24 september 2023 | aanvang 20:00 uur | Spreker: Jilt Sietsma
Locatie: Leeuwendaalkerk | toegang gratis

Verzet en gevangenschap in de oorlog

In de duinen bij Scheveningen ligt de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Dit complex werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter in gebruik genomen.
Een deel ervan, de cellenbarakken aan de Van Alkemadelaan, werd gebruikt als huis van bewaring, waar arrestanten uit heel Nederland werden gebracht voor verhoor, in afwachting van hun proces. Vele verzetsmensen zijn in deze barakken gevangen geweest, die daarom al vroeg in de oorlog de geuzennaam “Oranjehotel” kregen.

Tijdens hun detentie werden de gevangenen geconfronteerd met het rechtssysteem van de Duitsers, dat verre van onafhankelijk was, en gekenmerkt werd door willekeuren disproportionele straffen. Kortom, er was geen sprake van een Rechtsstaat zoals we die nu kennen en vanzelfsprekend achten.

Naast beroerde fysieke omstandigheden en mishandelingen waren gevoelens van onmacht, onzekerheid en angst dominant onder de gevangenen van het Oranjehotel die niet wisten wat hun lot zou worden. Zowel zijzelf als hun families vreesden de verhoren en de willekeur van de uitspraken van de Duitse rechters.

Sinds 2019 zijn de barakken omgebouwd in een herinneringscentrum, waar de geschiedenis wordt verteld, authentieke voorwerpen worden tentoongesteld en het belang van de Rechtsstaat benadrukt. Centraal staat Doodencel 601, in originele staat bewaard (1946).

In deze lezing wordt het verhaal van het Oranjehotel verteld, en de rol ervan tijdens de bezetting geïllustreerd. Ook wordt het verhaal van een verzetsfamilie besproken, en de impact van de gevangenschap (in het Oranjehotel en in concentratiekampen) op de familie thuis.

Sprekers Ginevra Delfini & Jilt Sietsma

Jilt Sietsma is 20 jaar bestuurslid geweest van de Stichting Oranjehotel en heeft in die hoedanigheid de totstandkoming van het Herinneringscentrum begeleid, met name vanuit historisch perspectief. Zijn vader en nog drie familieleden hebben actief deelgenomen aan het verzet en zijn gevangenen geweest in het Oranjehotel en Duitse concentratiekampen. Drie van de vier hebben de oorlog niet overleefd.

Jilt is nu als vrijwilliger betrokken bij het Oranjehotel en doet onderzoek naar namen en verhalen van gevangenen. Zijn vrouw Ginevra Delfini is ook vrijwilliger bij het Oranjehotel en naast onderzoek naar namen, verzorgt zij inleidingen voor schoolklassen die het herinneringscentrum bezoeken. Samen zullen zij deze lezing verzorgen.