In een eerdere Leeuwendaallezing hebben we al eens aandacht besteed aan cybercrime. We kregen inzicht in onze online privacy en digitale veiligheid. Ditmaal bekijken we het onderwerp vanuit juridisch perspectief.

Deze Leeuwendaallezing geeft een goed beeld van de rol van de rechterlijke macht op het gebied van cybercrime. Christiaan Baardman gaat in op de activiteiten van het Kenniscentrum Cybercrime, geeft een algemene oriëntatie op het vakgebied en schetst het wettelijke kader waarbinnen het recht opereert. Wat zijn de ontwikkelingen in de strafrechtketen? Wat zien rechters van cybercrime?

zondag 23 november 2014 | aanvang 20:00 uur | toegang gratis
Wie vaker in het buitenland komt, weet dat je overal in de wereld Nederlanders tegenkomt. Waren onze voorouders ook zo reislustig? Ja, maar om andere redenen. Zij bevoeren de zeeën en oceanen om handel te drijven en om andere landen te ontdekken. Soms vestigden ze zich in die vreemde landen en werd daar een kolonie gesticht. Wat nu precies een kolonie was, hoe de stichting in zijn werk ging en wie zich daar vestigden, dat zijn de vragen die Rob Huijbrecht in deze lezing beantwoordt.