750 jaar kerkmuziek in Rijswijk

logo

zondag 14 mei 2017 | aanvang 20:00 uur | toegang gratis | Oude Kerk te Rijswijk “Loven soe wilt mijn siel den Heer” De muzikale inspiratiebronnen voor de jonge protestantse kerk in Nederland. In deze bijzondere Leeuwendaallezing, die volledig in het teken

Christelijk geloof en evolutie

zondag 26 maart 2017 | aanvang 20:00 uur | toegang gratis Volgens sommigen valt het hele christelijk geloof om wanneer de evolutietheorie waar zou blijken te zijn. Volgens anderen maakt de evolutietheorie juist geen enkel verschil voor het geloof, omdat geloof en wetenschap nu eenmaal verschillende zaken zijn. Wie heeft hier gelijk?

Facebooken in de zestiende eeuw

Album van Margaretha Haghen

zondag 27 november 2016 | aanvang 20:00 uur | toegang gratis Wie zijn mijn vrienden? Tegenwoordig hebben we Facebook, Twitter en andere sociale media om onze ‘vrienden’ vast te leggen. Echte vrienden of niet, we worden daarmee deel van een netwerk dat

Feesten en Vasten: de achtergrond van de Joodse feest- en herdenkdagen

zondag 2 oktober 2016 | aanvang 20:00 uur | toegang gratis ‘Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht’. Dit zegt de profeet Jesaja als inleiding

Geologie en Bijbel: is er een conflict?

De gedachte van de zondvloed als een wereldwijde ramp, zoals deze wordt beschreven in Genesis 6-9, wordt door de meeste wetenschappers ontkend. Toch zijn er regelmatig wetenschappers die deze catastrofale gebeurtenis met nieuwe ontdekkingen nieuw leven inblazen. Is de vloed

Brengen referenda de democratie terug in de EU?

zondag 7 februari 2016 | aanvang 20:00 uur | toegang gratis In deze lezing gaan we in op de staat van de democratie in de EU. Er wordt stilgestaan bij de volgende vragen: Hoe groot is het “democratisch tekort” in de Europese Unie? Is dat een probleem? En: vormen referenda de oplossing of moeten we in een andere richting denken?

Bijbel en Kosmos

abraham

zondag 4 oktober 2015 | aanvang 20:00 uur | toegang gratis Altijd al hebben mensen geloofd dat aarde en hemel zijn gemaakt door iemand met superieure intelligentie en kracht. Wij noemen deze ‘iemand’ God. De Griekse wetenschappers uit vroeger tijden zagen God

Albert Schweitzer: Genie der Menschlichkeit

zondag 21 juni 2015 | aanvang 20:00 uur | toegang gratis Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Albert Schweitzer overleed. Wij kennen hem vooral als de tropenarts. Tot zijn dood op 4 september 1965, op 90-jarige leeftijd, leidde hij het

Cybercrime: de juridische aspecten

cybercrime

In een eerdere Leeuwendaallezing hebben we al eens aandacht besteed aan cybercrime. We kregen inzicht in onze online privacy en digitale veiligheid. Ditmaal bekijken we het onderwerp vanuit juridisch perspectief.

Deze Leeuwendaallezing geeft een goed beeld van de rol van de rechterlijke macht op het gebied van cybercrime. Christiaan Baardman gaat in op de activiteiten van het Kenniscentrum Cybercrime, geeft een algemene oriëntatie op het vakgebied en schetst het wettelijke kader waarbinnen het recht opereert. Wat zijn de ontwikkelingen in de strafrechtketen? Wat zien rechters van cybercrime?

#help! mijn kind en social media

zondag 8 maart 2015 | aanvang 20:00 uur | toegang gratis Opvoeding en social media; wat zijn de kansen en uitdagingen voor ouders met kinderen die opgroeien in een wereld van social media? Wat betekenen internet en sociale media voor een opgroeiende

Top