In een eerdere Leeuwendaallezing hebben we al eens aandacht besteed aan cybercrime. We kregen inzicht in onze online privacy en digitale veiligheid. Ditmaal bekijken we het onderwerp vanuit juridisch perspectief.

Deze Leeuwendaallezing geeft een goed beeld van de rol van de rechterlijke macht op het gebied van cybercrime. Christiaan Baardman gaat in op de activiteiten van het Kenniscentrum Cybercrime, geeft een algemene oriëntatie op het vakgebied en schetst het wettelijke kader waarbinnen het recht opereert. Wat zijn de ontwikkelingen in de strafrechtketen? Wat zien rechters van cybercrime?